مته های حفاری
مارس 14, 2017
M/D TOTCO Parts & Fluid
مارس 14, 2017

مشخصات فنی لوله های جداری  :

 • بر اساس آخرین ویرایش استاندارد API 5CT

 • لوله های OCTG از سایز 1.660″ تا 30” اینچ به همراه  Couplingsو  Crossovers و  Pup joints

 • گرید استاندارد از H40 تا Q125 و CRA

 • رزوه های استاندارد و Premium Joint Connections

 • سایز های غیر استاندارد به درخواست مشتری

  روزه های  لوله های جداری :

 • رزوه STC (short round thread casing)

 • رزوه LTC (long round thread casing)

 • رزوه BTC (buttress thread casing)

 • رزوه XL (extreme-line casing)

 • رزوه NUE (non-upset tubing)

 • رزوه IJ (integral joint tubing)

 • سری رزوه های  Premium Connections و  gas tight connection

طول لوله های جداری  : Range 1, Range 2 and Range 3

گواهینامه ها : Mill Test Certificates  بر اساس آخرین ویرایش استاندارد API 5CT  و هرگونه گواهینامه بازرس شخص ثالث به درخواست مشتری.

 • لوله های جداری و مغزی