تجهیزات ابزار دقیق
مارس 14, 2017
سیستمهای سرمایش و گرمایش برای زونهای ضد انفجار
مارس 14, 2017
در زیر لیست تجهیزات و قطعات ضد انفجار قابل تامین توسط پتساکو ارائه میگردد :
 • انواع لوازم جانبی و اتصالات ضد انفجار EX
 • انواع باکس و ترمینال ضد انفجار EX
 • انواع سیستم روشنائی ضد انفجار
 • انواع تابلو برق ضد انفجار
 • انواع الکترو موتور ضد انفجار
 • انواع فن ضد انفجار
 • انواع سنسور گاز ضد انفجار
 • انواع هیتر گاز ضد انفجار
 • انواع تجهیزات سیگنال ضد انفجار
 • انواع دیگر قطعات و تجهیزات ضد انفجار مورد نیاز مشتری
 • انواع سلونوئید ولو ضد انفجار
 • سیستم های تهویه مطبوع سرمایش، گرمایش ضدانفجار