این شرکت در اداره ثبت شرکت های تهران تحت شماره 478181 با هدف انجام خدمات بازرگانی و تامین تجهیزات و قطعات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به ثبت رسیده است.
تیم فروش شرکت با مدیریت موثر و با ارائه راهکارهای بهینه در جهت تامین نیازهای مشتریان در زمینه تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی فعال میباشد.

تیم حرفه ای این شرکت با داشتن سوابق طولاتی در زمینه خرید قطعات و تجهیزات ، تلاش دارند تا کلیه فعالیتهای مربوط به فرایند خرید از بررسی فنی درخواست تا تحویل به سایت مشتری را به بهترین کیفیت مورد نظر مشتریان انجام دهند.

در بخش دانلود شما میتوانید بخشی از سوابق خرید را بررسی فرمائید.