شرکت پتساکو با داشتن سوابق وسیع در ارائه خدمات بازاریابی به تولید کنند گان محصولات با کیفیت خارجی، میتواند به عنوان بازو توسعه بازارهای جدید و فروش محصولات به مصرف کنندگان نهایی داخلی کمک نماید.

این شرکت با شناخت کامل از مصرف کنندگان نهائی محصولات در بازار صنایع ایران و همچنین تجربه در بازاریابی و فروش قطعات صنعتی و تجهیزات و همچنین مواد مصرفی؛ امکان معرفی محصولات تولید کنند گان به صنعت نفت، گاز و همچنین کارخانه های پتروشیمی را دارا می باشد.

لذا اگر به دنبال یک شریک مشتاق و آگاه در این منطقه برای حمایت از بازار خود می باشید، ما آماده هستیم در این زمینه به شما کمک کنیم.

تجارب ما در زمینه نمایندگی فروش شامل :

  • نمایندگی فروش محصولات سازندگان.
  • ارائه استراتژی فروش محصول.
  • ارائه خدمات مشاوره و بازاریابی برای فروش محصولات شما.
  • ارائه راهکارهای توسعه کسب و کار برای فروش محصولات شما به مصرف کنندگان.
  • ایجاد هم افزایی و سازماندهی شبکه فروش محصولات.